dimarts, 13 de març de 2018

REVISIONS MEDIQUES 2018

Durant aquest any 2018 es podran realitzar proves mèdiques especifiques per ciclisme i amb condicions especials per la Penya tots aquells socis que ho desitgin. 

Les revisions es duran a terme al Centre Mèdic Calabria (C/Calabria , 241 de Barcelona) ,  al despatx mèdic (Zone Mèdica) especialitzat en medicina esportiva. (www.cmedical.es), amb unes condicions acordades especialment per al P.C. Martorell

Les tres diferents revisions que es poden fer venen detallades en el quadre adjunt pero a grans trets son una revisio general basica per un import de 30 euros, una revisio especifica i exhaustiva amb prova d'esforç que costa 60 euros, o una revisio de nivell avançat que inclou també la espirometria o estudi de gasos i que costa 120 euros.

El procediment que se seguira per accedir a la revisio es el següent:

- El soci interessat ha de demanar cita previa al centre telefonant directament al coordinador i responsable de les nostres revisions, Sr. Jordi Pomar, al tel. 672220439 ,  indicant-li el nom , el num de soci de la Penya Ciclista Martorell, la revisio que es vol fer , etc

- Per la revisio sera imprescindible la presentacio al centre mèdic del carnet de soci de la Penya juntament amb el DNI.

- El soci haura d'abonar al centre medic l'import total de la revisio a la que s'hagi sotmes, i recollira al pagar un rebut o comprovant que sera imprescindible per poder accedir despres a l.ajuda o bonificacio que fara la Penya Ciclista Martorell , atenent als següents criteris: 

  • Tindran acces a la bonificacio economica per a la revisio medica aquells socis que tinguin un minim de 2 anys d'antiguitat com a socis de la Penya Ciclista Martorell. Això vol dir ser soci com a minim des de l'any 2016 (amb la quota 2016 pagada)
  • Per les revisions basiques de 30 euros, la bonificacio sera de 15 euros.
  • Per les revisions de 60 euros, la bonificació serà de 30 euros.
  • Per les revisions de 120 euros, la bonificació serà de 60 euros.

- La Penya Ciclista Martorell entregara la bonificacio al soci previa presentacio a la seu de l'entitat de l'informe de la revisio medica i sobre tot del comprovant del pagament efectuat al Centre Mèdic Calabria.

Es intenció de la Penya Ciclista Martorell , decididament compromesa a vetllar pel bon estat de salut dels seus membres per la practica del ciclisme, i depenent es clar del funcionament i valoracio de les revisions d'enguany, que aquestes es puguin realitzar regularment cada temporada.

Moltes gracies per la vostra col.laboració 

Junta P.C. Martorell 


CENTRE MÈDIC CALABRIA CITA PREVIA : 672 22 04 39 C / CALABRIA, 241 BARCELONA TIPUS DE RECONEIXEMENT ESPORTIU COST 
Reconeixement mèdic esportiu – Nivell Bàsic - Anamnesis. - Història clínica. - Exploració física i aparell locomotor complert. –Exploració cardio-respiratòria. - Exploració podològica estàtica - Cineantropometria bàsica. (pes, talla....) - Índex de Massa Corporal ( BMI ) - Electrocardiograma de repòs. - Espirometria ( prova per a l’estudi de la funció pulmonar ) - Informe mèdic: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves anteriors. 30 € 

Reconeixement mèdic esportiu – Nivell Mig (Prova d’esforç) - Nivell Bàsic. Mes: - Descripció morfològica de l’esportista mitjançantl’anàlisi del somatipo: - Prova d’esforç: en ciclogeròmetre (bicicleta estàtica) segons els protocol i/o esport practicat. - Electrocardiograma d’esforç: Monitoratge cardíac durant tota la prova. - Informe mèdic-esportiu: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves anteriors, amb taula de zones d’entrenament. 60 € 

Reconeixement mèdic esportiu – Nivell Avançat (amb gasos) - Anamnesis. - Història clínica. - Exploració física i aparell locomotor complert. –Exploració cardio-respiratòria. - Exploració podològica estàtica - Cineantropometria bàsica. (pes, talla....) - Índex de Massa Corporal ( BMI ) - Electrocardiograma de repòs. - Espirometria ( prova per a l’estudi de la funció pulmonar ) - Descripció morfològica de l’esportista mitjançantl’anàlisi del somatipo: - Provad’esforç: en ciclogeròmetre (bicicleta estàtica) segons els protocol i/o esport practicat. - Electrocardiograma d’esforç: Monitoratge cardíac durant tota la prova. - Estudi dels gasos respiratoris i paràmetres metabòlics. - Informe mèdic-esportiu: valoració i anàlisis final dels resultats obtinguts en les proves anteriors, amb taula de zones d’entrenament. 120 € 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris anònims s'anularan inmediatament